logo

19-12-2017

POSITIONEER UW PATIËNT MET ZACHTE ZORG EN SPAAR UW RUG!

De innovatieve kanteltechnologie met soepel bewegende kolommen helpt u de patiënt voorzichtig te draaien met minder fysieke inspanning. De verpleegkundige kan de routine zorghandelingen ergonomischer uitvoeren met minder fysieke belasting en een lager risico op…

6-12-2017

Nieuwe geavanceerde functies voor vroege mobilisatie van de patiënt

Vroeg mobiliseren op de IC-afdeling zou het verlies van functionele vermogens kunnen minimaliseren en dus het verblijf in het ziekenhuis inkorten. Met dat doel voor ogen hebben we multifunctionele bedframes ontwikkeld die helpen bij het voorkomen van het…

22-11-2017

Positie voor preventie van orthopneu en voor gemakkelijker ademhalen

De orthopneupositie van de stoel is vooral bestemd voor patiënten die in rust lijden aan dyspneu. Met één knop bedient u deze functie in combinatie met een hoge Fowler-positie voor een verlaagde druk op de abdominale zone, een gemakkelijkere middenrifademhaling en een…

cebit-1

21-11-2017

Nieuwe slimme technologie om doorligwonden te voorkomen

OptiCare, het nieuwe geïntegreerde matras voor de IC-afdeling garandeert de patiënt optimaliserende zorg. Het systeem detecteert of de patiënt in bed is gaan liggen. Hierdoor start het optimalisatieproces automatisch en wordt de tijd bespaard die het verplegend…

cebit-1

20-11-2017

Preventie valrisico

Valincidenten behoren ongetwijfeld tot de grootste risico's in de ziekenhuiszorg en kunnen tot ernstige complicaties leiden. Een onderzoek uitgevoerd door het Academisch Ziekenhuis Thomayer in Praag (Tsjechische Republiek) toont aan dat zo'n 65% van de valincidenten te…

16-10-2017

Automatische Laterale Therapie voor de preventie van pulmonale complicaties

Pulmonale complicaties (zoals ARDS, VAP en bronchopneumonie) ontstaan vaak op op de IC- afdeling en gaan gepaard met een hoog sterftecijfer. De basisbehandeling bestaat uit het verbeteren van de zuurstoftoevoer met een beademingsapparaat en andere ondersteunende…